Subject: Öppen källkod i Stockholms Län (politik)

Öppen källkod i Stockholms Län (politik)

From: Erik Lönroth <erik.lonroth_at_gmail.com>
Date: Sun, 28 Oct 2012 20:56:35 +0100

Hej FOSS-folk! (Politics will follow)

Stockholms läns Piratparti ställer upp i valet till Landstinget i
Stockholms län 2014.

En del av Piratpartiets valplattform kommer täcka "Öppen källkod i den
offentliga förvaltningen".

Piratpartiets medlemmar har arbetat fram en "draft" på politik på området
under ett antal seminarier i år, vilket resulterat i ett underlag som ska
förädlas av styrelsen i Piratpartiet den 5:e november och vidare fram mot
medlemsmötet.

Alla medlemmar i Piratpartiet i Stockholms län får rösta på medlemmsmötet
om de tycker det färdiga resultatet ska bli vår officiella politik i
Stockholms län eller inte.

Jag utlovade FOSS-Stockholm sen tidigare i år att gruppen skulle få se hur
det arbetet ser ut. Jag kan inte tänka mig någon bättre "remiss-instants"
heller för vad vi försöker göra. Därför dumpar jag nu ut arbetet här för er
beskådan.

Jag hoppas att ni tar chansen att fråga, kommentera, komplettera och
kritisera.

Här är det vi ska arbeta med som det ser ut idag (drafted):
--------------------------------------------------
att Stockholms läns IT-strategi ska kännetecknas av deltagarmentalitet
att Stockholms län ska använda öppen källkod i sin verksamhet
att Stockholms län ska utveckla öppen källkod
att Stockholms län ska vara drivande för öppen källkod
att Andra landsting (och andra organisationer i världen) ska få del av
öppen källkod utvecklad av
Stockholms län.
att vid upphandling av nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta använda
öppna standarder.
att vid upphandling av nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta vara
öppen källkod.
att vid upphandling av nytt patientjournalsystem (o dyl) ska detta ta
hänsyn till patienternas integritet.
att Stockholms län ska vara drivande i kommunförbunden eller liknande
samarbetsorganisation om att
skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan använda öppen källkod.
att alla IT-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationens
strategi.

Med vänlig hälsning
/Erik Lönroth - Stockholms läns Piratparti

_______________________________________________
http://www.foss-sthlm.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2012-10-28