foss-sthlm | föredrag | historia | mailinglistor

Arkiv-översikt Denna månads index

Subject: Re: Fri programvara i Stockholmsskolor

Re: Fri programvara i Stockholmsskolor

From: Erik Lönroth <erik.lonroth_at_gmail.com>
Date: Sat, 15 Oct 2011 23:25:17 +0200

2011/10/15 Martin Vilcans <martin_at_librador.com>:
> 2011/10/14 Erik Lönroth <erik.lonroth_at_gmail.com>:
>> Hej Paul (och FOSS Stockholm)!
>>
>> Jag heter Erik Lönroth och är aktiv i Piratpartiet i Sverige. Vi
>> håller just nu på att jobba med politiska förlag på just det här
>> området.
>
> Rätta mig om jag har gammal information, men är det inte Piratpartiet
> som har som förslag att minska upphovsrättens längd till fem år?
> Vilket alltså skulle få effekten att myndigheter och företag glatt
> skulle kunna köra Windows XP gratis och därmed kunna ignorera det
> effektivaste argumentet för FOSS (priset).
>

Nej. Det vi sagt är att man ska ha kommersiell ensamrätt i 5 år, men
grundtanken är att "balansera den". Antalet år har aldrig varit något
vi klamrat oss fast vid. Idag gäller "livstid + 70år" vilket är
absurt.

Men har det viktigaste argumentet för FOSS varit priset? Inte för mig
i alla fall. Jag ser andra större värden med FOSS som kanske främst är
sociala.

Hur som helst fick vi stort genomslag för vårt program i EU nyligen
när hela den gröna gruppen tog vårt program rakt av! Ett helt enormt
framsteg för oss!

Huvudpunkterna i det antagna programmet är

        * legaliserad fildelning och kopiering för privat bruk;
        * rätt till sampling och remix för att skapa nya verk;
        * kommersiell skyddstid på maximalt 20 år från publiceringen;
             den som vill ha längre skyddstid än fem år för sitt verk
måste låta registrera det;
        * en uttrycklig rätt att kringgå kopierings- och uppspelningsspärrar.

http://christianengstrom.wordpress.com/2011/10/07/upphovsratt-och-fildelning-de-grona-i-eu-staller-sig-bakom-piratpartiets-politik/

/Erik Lönroth

> Martin Vilcans
>
> --
> martin_at_librador.com
> http://www.librador.com http://www.twitter.com/vilcans
>
> _______________________________________________
> http://foss-sthlm.haxx.se/
> http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
>

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-10-15