Subject: Piratpartiet formulerar ny politik

Piratpartiet formulerar ny politik

From: Erik Lönroth <erik.lonroth_at_gmail.com>
Date: Thu, 18 Aug 2011 09:11:39 +0200

Hej!

Jag är aktiv i Piratpartiet och hjälper för närvarande till med att
formulera lite av morgondagens piratpolitik. Inför hösten ska vi ha
ett medlemsmöte där vi ska staka ut vår nästa väg inom partiet för att
bli tydligare på en rad områden.

Jag är intresserad av att höra vad ni har för åsikter som rör FOSS,
som ur ert perspektiv skulle gynna Fri och öppen mjukvara. Det skulle
hjälpa mig att formulera mig och om möjligt få till något bra.

Det finns redan lite om öppen källkod i vårt principprogram:
http://www.piratpartiet.se/principer

"Den offentliga sektorn ska arkivera och göra dokument tillgängliga i
öppna format. Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara
bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen
källkod i den offentliga sektorn, inklusive skolor, ska stimuleras.

Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras."

Men det jag vill ha är gärna "sakfrågor" med anslutning till detta
även om jag är intresserad i stort.

P.S. Vill man vara "anonym" i diskussionen så går det bra att maila
mig direkt. Jag kommer aldrig lämna ut ert namn i något sammanhang.

_______________________________________________
http://foss-sthlm.haxx.se/
http://cool.haxx.se/cgi-bin/mailman/listinfo/foss-sthlm
Received on 2011-08-18