foss-sthlm | historia | mailinglistor

FOSS Stockholms namnpolicy

FOSS-Sthlm kommer aldrig att ge ut namn eller email till tredje part utan explicit medgivande. Dvs, vi ger inte bort namn eller email-adresser till annonsörer eller andra. Varken gratis eller mot ersättning.

FOSS-Sthlm använder namn i anmälningar för att ha koll på hur många som kommer, samt eventuellt för att se hur många återkommande besökare vi har eller varför inte räkna efter hur många olika personer som anmält sig totalt över alla evenemang.

FOSS-Sthlm vill ha email-adress för att kunna kontakta anmälda besökare direkt ifall något händer med arrangemanget som gör att vi vill nå ut. Vill man anmäla sig utan email-adress är det helt OK.

FOSS-Sthlm kontrollerar inte att namn eller email fungerar utöver att vi kanske skickar svar till adressen. Vi kontrollerar inte att namnen finns eller på något vis är rätt.

FOSS-Sthlm kommer inte att kontrollera vilka av de som anmält sig som verkligen dyker upp. Vi har normalt inte ens exakt koll på hur många som väl kommer på evenemangen, bara en grov uppskattning för att bedömma hur antalet anmälningar stämt mot antalet som finns i lokalen.

FOSS-Sthlm förbehåller sig rätten att i undantag någon gång bryta mot någon av dessa regler, men då endast efter att vi tydligt och klart berättar det och förklarar varför och hur de nya förutsättningarna ser ut då.